Výmena tovaru:

Ako postupovať pri výmene tovaru:

 • tovar je možné vymeniť poštou alebo osobne najneskôr do 14 dní bez udania dôvodu od dňa Vášho odoslania tovaru a prijatia formuláru na výmenu tovaru.

Formulár na výmenu tovaru stiahnete tu , ten môžete hneď vyplniť a poslať na emailovú adresu: obchod@krasnamoda.sk

alebo poštou spolu s tovarom na adresu
Bc. Mária Cichá – MarySha
Hrnčiarska 1619/44
09101 Stropkov

tel.č. 0917 646 220

 • pri výmene tovaru je dôležité aby Ste tovar odoslali v pôvodnom obale spolu s visačkou
 • náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci

Po skontrolovaní vráteného tovaru bude uskutočnená výmena za tovar, ktorý bol predtým písomne alebo telefonicky dohodnutý. Vymenený tovar Vám bude odoslaný v čo najkratšom termíne na Vami uvedenú adresu.

 

Reklamácia tovaru:

Ako postupovať pri reklamácií tovaru:

 • na tovar sa vzťahuje záruka podľa zákona 2 roky a preto je podstatné toto obdobie dodržať a to buď poštou alebo osobne.

Formulár na reklamáciu tovaru stiahnete tu , ten môžete hneď vyplniť a poslať na emailovú adresu: obchod@krasnamoda.sk

alebo poštou spolu s tovarom na adresu
Bc. Mária Cichá – MarySha
Hrnčiarska 1619/44
09101 Stropkov

tel.č. 0917 646 220

 • pri reklamácií tovaru je dôležité uviesť o akú závadu sa jedná.
 • náklady na reklamáciu tovaru znáša kupujúci

Podľa § 18 ods. 4 máme na vybavenie reklamácie 30 dní.
Samozrejme sa ale pokusíme vybaviť Vašu reklamáciu čo najrýchlejšie.

 

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

Ako postupovať pri vrátení tovaru.

 • tovar je možné vrátiť poštou alebo osobne najneskôr do 14 dní bez udania dôvodu od dňa Vášho odoslania tovaru a prijatia formuláru na odstúpenie od zmluvy

   

Formulár na vrátenie tovaru stiahnete tu , ten môžete hneď vyplniť a poslať na emailovú adresu: obchod@krasnamoda.sk

alebo poštou spolu s tovarom na adresu
Bc. Mária Cichá – MarySha
Hrnčiarska 1619/44
09101 Stropkov

tel.č. 0917 646 220

 • pri vrátení tovaru je dôležité aby Ste tovar odoslali v pôvodnom obale spolu s visačkou
 • náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci

Prosíme Vás aby Ste neposielali tovar na dobierku. Takto zaslaný tovar na dobierku nebude prevzatý a bude vrátený späť, čím Vám vzniknú ďalšie náklady na poštovné.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime zmluvnú cenu, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a doručenie vráteného tovaru späť na našu adresu.. Ak si kupujúci zvolil pri objednávke iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.